SMS påminner djurhållaren…

Publicerat 2013-01-17

Känd informationsteknik kan användas på nya smarta sätt i lantbruket. I en artikel på Jordbruksaktuellt.se noteras det att Jordbruksverket har lanserat en tjänst, som via SMS påminner djurhållaren om när rapportering ska ske till förflyttningsregistret. Smart och enkelt!

Läs mer på Jordbruksaktuellt.se 

CyberChimps