REPLIK: Stabilitet och funktion, lika viktigt som gigabit på landsbygden.

 

Fredrik-Stark_160715_webb

De senaste veckorna har bland annat Mathias Andersson skrivit en debattartikel i Expressen om fiberutbyggnad på glesbygden och andra mediakanaler har uppmärksammat både mobilnätens funktion vid strömavbrott och möjligheterna till snabb utbyggnad av bredband i glesbygd med radiolänkteknik. Precis som Jan Backman och Tony Petersson nämner i en artikel i Dagens Industri, så kan snabba och stabila radiolänkar vara ett bra komplement till fiber och i många fall det enda alternativet till riktigt bredband för hushåll, företag och organisationer på landsbygden.

 

I mitt dagliga arbete som teknisk rådgivare och föreläsare inom digitalisering av lantbruk, ser jag ett ständigt ökande behov av bra och tillförlitlig telekommunikation på landsbygden. Mobilt bredband kan i många fall vara tillräckligt bra, men för ett modernt företagande i glesbygdsområden så är stabilt bredband utan datatak och stabil telefoni, minst lika viktigt som gigabithastighet. Tillförlitligt och stabilt internet är också en trygghets- och säkerhetsfråga på de platser där IP-baserad telefoni är det enda alternativet.

 

Runt om i landet läggs tusentals timmar frivillig arbetstid ner på att skapa bättre förutsättningar för digitaliseringen av landsbygden, framförallt i föreningar som bygger fibernät genom byalagskoncept. Dessa byalag består ofta av eldsjälar som brinner för att hjälpa sin hembygd med modern kommunikation. Inte sällan uttrycker dessa eldsjälar att man upplever att för mycket tid går åt till att tolka regelverk och uppfylla de krav som ställs för att kunna söka och beviljas ekonomiskt stöd via landsbygdsprogrammet. För många föreningar, framförallt i mycket glesbebodda områden, är detta ekonomiska stöd nödvändigt för att kunna förverkliga bredband via fiber. Men som Mats Lundbäck på Telia nämner i en replik på Dagens Industri, så är det nu viktigt att bland annat kommuner och andra beslutsfattare ser över hur man kan stödja även alternativen till fiber, för att skapa bra förutsättningar för en snabb bredbandsutbyggnad på landsbygden. Jordbruksverket har enligt Jordbruksaktuellt uttalat sig positiva till möjligheten att få stöd till projekt med radiolänkar.

 

5G.jpg

Nedläggningen av kopparnätet, som under lång tid gett landsbygden stabil ADSL-uppkoppling, har nu både skapat oro men också gett upphov till framåtskridande diskussioner om hur telekommunkationen i glesbygd ska kunna säkras i framtiden. Problematiken lyfts fram av bland andra Marcus Bohlin på mittmedia.se i sin ledare. Men inte minst drivs och uppmärksammas dessa frågor av intresseorganisationer som LRF inom de gröna näringarna, som omfattar bland annat jordbruk, djurhållning, skogsbruk och turism.

 

Vi som bor och verkar på landsbygden måste också se till att rusta oss för en digital framtid och vara aktiva i både debatt och förstå de alternativa möjligheter som finns till bra digital kommunikation. Rätt eller fel att det ska vara dyrare med bredband på landsbygden, men eftersom det nu är marknadskrafterna som styr så måste vi företagare, hushåll och organisationer  på landsbygden inse att det inte är någon annan än vi själva som kommer att fixa bredbandet eller betala helt för att det kommer till byn.

 

En levande landsbygd och modernt företagande inom de gröna näringarna bygger på bra kommunikation, både i den fysiska världen och den digitala. Robusta radiolänkar som komplement till fiber, kombinerat med nya stöd- och affärsmodeller för utbyggnad med denna teknik, skulle kunna ge digitaliseringen av landsbygden en snabb skjuts framåt. Detta skulle skapa goda möjligheter för framtiden på landsbygden och möjligheter till ett fortsatt modernt företagande inom de gröna näringarna.

 

Fredrik Stark – Specialist på trådlös kommunikation i lantbruk, Lantbruksit.se, fredrik@lantbruksit.se

 

CyberChimps