FacebookYouTubeEmailRSS

REPLIK: Stabilitet och funktion, lika viktigt som gigabit på landsbygden.

 

Fredrik-Stark_160715_webb

De senaste veckorna har bland annat Mathias Andersson skrivit en debattartikel i Expressen om fiberutbyggnad på glesbygden och andra mediakanaler har uppmärksammat både mobilnätens funktion vid strömavbrott och möjligheterna till snabb utbyggnad av bredband i glesbygd med radiolänkteknik. Precis som Jan Backman och Tony Petersson nämner i en artikel i Dagens Industri, så kan snabba och stabila radiolänkar vara ett bra komplement till fiber och i många fall det enda alternativet till riktigt bredband för hushåll, företag och organisationer på landsbygden.

 

I mitt dagliga arbete som teknisk rådgivare och föreläsare inom digitalisering av lantbruk, ser jag ett ständigt ökande behov av bra och tillförlitlig telekommunikation på landsbygden. Mobilt bredband kan i många fall vara tillräckligt bra, men för ett modernt företagande i glesbygdsområden så är stabilt bredband utan datatak och stabil telefoni, minst lika viktigt som gigabithastighet. Tillförlitligt och stabilt internet är också en trygghets- och säkerhetsfråga på de platser där IP-baserad telefoni är det enda alternativet.

 

Runt om i landet läggs tusentals timmar frivillig arbetstid ner på att skapa bättre förutsättningar för digitaliseringen av landsbygden, framförallt i föreningar som bygger fibernät genom byalagskoncept. Dessa byalag består ofta av eldsjälar som brinner för att hjälpa sin hembygd med modern kommunikation. Inte sällan uttrycker dessa eldsjälar att man upplever att för mycket tid går åt till att tolka regelverk och uppfylla de krav som ställs för att kunna söka och beviljas ekonomiskt stöd via landsbygdsprogrammet. För många föreningar, framförallt i mycket glesbebodda områden, är detta ekonomiska stöd nödvändigt för att kunna förverkliga bredband via fiber. Men som Mats Lundbäck på Telia nämner i en replik på Dagens Industri, så är det nu viktigt att bland annat kommuner och andra beslutsfattare ser över hur man kan stödja även alternativen till fiber, för att skapa bra förutsättningar för en snabb bredbandsutbyggnad på landsbygden. Jordbruksverket har enligt Jordbruksaktuellt uttalat sig positiva till möjligheten att få stöd till projekt med radiolänkar.

 

5G.jpg

Nedläggningen av kopparnätet, som under lång tid gett landsbygden stabil ADSL-uppkoppling, har nu både skapat oro men också gett upphov till framåtskridande diskussioner om hur telekommunkationen i glesbygd ska kunna säkras i framtiden. Problematiken lyfts fram av bland andra Marcus Bohlin på mittmedia.se i sin ledare. Men inte minst drivs och uppmärksammas dessa frågor av intresseorganisationer som LRF inom de gröna näringarna, som omfattar bland annat jordbruk, djurhållning, skogsbruk och turism.

 

Vi som bor och verkar på landsbygden måste också se till att rusta oss för en digital framtid och vara aktiva i både debatt och förstå de alternativa möjligheter som finns till bra digital kommunikation. Rätt eller fel att det ska vara dyrare med bredband på landsbygden, men eftersom det nu är marknadskrafterna som styr så måste vi företagare, hushåll och organisationer  på landsbygden inse att det inte är någon annan än vi själva som kommer att fixa bredbandet eller betala helt för att det kommer till byn.

 

En levande landsbygd och modernt företagande inom de gröna näringarna bygger på bra kommunikation, både i den fysiska världen och den digitala. Robusta radiolänkar som komplement till fiber, kombinerat med nya stöd- och affärsmodeller för utbyggnad med denna teknik, skulle kunna ge digitaliseringen av landsbygden en snabb skjuts framåt. Detta skulle skapa goda möjligheter för framtiden på landsbygden och möjligheter till ett fortsatt modernt företagande inom de gröna näringarna.

 

Fredrik Stark – Specialist på trådlös kommunikation i lantbruk, Lantbruksit.se, fredrik@lantbruksit.se

 

DEBATT: Bredband och telefoni till alla?

Frågan har aldrig varit hetare! Diskussionerna och debatterna om landsbygdens och glesbygdens möjligheter till bra digital infrastruktur, kommunikation och telefoni avlöser varandra.

Intressant att detta nu även tas upp på riksnyheterna av SVT NyheterTV4 Nyheterna och att intresseorganisationer som LRF LRF Östergötland LRF Ukna nu lyfter frågan allt mer i bland annat artiklar och nyhetsinslag.

Efter avregleringen av telemarknaden är det i praktiken upp till var och en på landsbygden att “se om sitt hus” och vara aktiv i frågan om telekommunikation, för att få en så bra lösning som möjligt. För ett år sedan höll jag detta föredrag i frågan, på uppdrag av Nulink – Linköpings näringslivsbolag.

Sedan dess har debatten rullat vidare och även en del större aktörer som Teracom AB har börjat erbjuda fiber och trådlösa alternativ på helt kommersiell basis utan byalagskoncept eller bidrag. Även mindre lokala aktörer har aldrig haft så mycket att göra som nu. BoreNet, http://www.conect.nu/, http://djdata.se

Välkomna att fortsätta debatten på https://www.facebook.com/lantbruksit/ och maila mig gärna på fredrik@lantbruksit.se för att diskutera föreläsningar, tekniska lösningar och rådgivning runt trådlösa alternativ.

/Fredrik

Licensfri komradio på 69MHz – Ny möjlighet till bra fältkommunikation!

69MHz

Fram till för ca 1 år sedan har kommunikationsradio i lantbruket varit hänvisat till 7 licensfria kanaler på 155MHz jaktradio, eller till att söka en egen frekvens hos PTS. Jaktradion på 155MHz har mycket bra funktion, men i jakttider kan det kan vara svårt för alla att “få plats”.

Nu finns nya möjligheter på 69MHz, för dig som funderar på att förbättra kommunikationen på gården eller maskinstationen!
Här finns 8 licensfria kanaler för mobil/bas på hög effekt och ytterligare 10 kanaler för mobil/handburet på låg effekt.

Vi säljer mobilstationer, handapparater, antenner och tillbehör för det licensfria 69MHz-bandet. Vi jobbar här med teknik från Motorola, Zodiac och Vcom. Vi hjälper också till med programmering och montering!

/Fredrik – specialist på trådlös kommunikation

Fler ser fördelarna med smidig komradio!

icom01

Dags för programmering och sedan leverans till en maskinstation ! 

Arbetet på gården eller maskinstationen går smidigare med komradio som monteras i maskiner eller som i detta fall handburna för tillfällig användning i fält. Här en modell från iCOM,som tål både vatten och tuffa tag!

#jaktradio #komradio #kommunikationsradio #lantbruksradio

Swedish Radio Supply AB

IT-rådgivning för lantbruk!

Vi hjälper dig som är lantbrukare, med rådgivning och tekniska lösningar inom IT och kommunikation!

Vi hjälper dig att köpa in rätt teknik, välja rätt IT-tjänster eller lösa vardagsproblem med nätverk, datorer, telefoni och radio. Som återförsäljare av bland annat HP, Ubiquiti, iCOM och Zodiac, kan vi också hjälpa dig att koppla upp hela gården med trådlöst nätverk (wifi) eller utrusta gården med ett modernt komradiosystem!

Tycker du om trådlöst? Prova gärna vår smarta tjänst www.ptt4farms.se som gör din smartphone till en suverän komradio, eller gå med i vår Facebook-grupp om jaktradio som du hittar via länken www.jaktradiogruppen.se !

Ring gärna på 013-10 34 20 eller maila på fredrik@lantbruksit.se så hjälper vi dig!

/Fredrik Stark

 

CyberChimps