FacebookYouTubeEmailRSS

Nordiska ministrar diskuterar digitalisering av landsbygden – med hjälp av branschföreträdare från Vreta Kluster

Tomas Engholm, Regeringskansliet, Fredrik Stark, Lantbruksit och Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Källa: Regeringskansliet

 

Den 26-27 juni hölls två nordiska ministerrådsmöten i Haparanda där bland annat digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden diskuterades. En av Vreta Klusters branschföreträdare och specialister inom digitalisering på landsbygden, Fredrik Stark från Lantbruksit, fanns på plats som expert vid ett gemensamt möte för båda ministerråden.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var värd för de två ministerrådsmötena som i veckan hölls i hans hemstad, Haparanda. På plats fanns både ministerrådet för hållbar tillväxt och ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skog. Det var första gången dessa två ministerråd möttes i en politisk diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden. Utöver de nordiska ministrarna fanns även politiker och tjänstemän på plats. Totalt var det en delegation på cirka 60 personer med ministrar från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Åland, Grönland och Färöarna. Dagarna bestod av såväl studiebesök i närområdet som formella och informella möten och samtal.

– Det är en stor ära att medverka i det här sammanhanget och få möjligheten att lyfta några av de största utmaningarna och möjligheterna som finns inom vår bransch, säger Fredrik Stark, ägare och grundare av Lantbruksit.

 

Digital infrastruktur – En utmaning eller revolution för hela landet?

Fredrik Stark och moderatorn Tomas Engholm, Regeringskansliet, höll tillsammans i en informell diskussion på temat digitalisering för båda ministerråden. Tre områden berördes; digital infrastruktur, teknik och nytta. För att kunna ta tillvara på de möjligheter som ges med digitaliseringen är en viktig förutsättning att säkerställa en likvärdig bredbandstillgång, något som stämmer väl överens med regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige. Under första delen diskuterades allt från kopparnät och fiber till radiolänk och 5G.

– Digital infrastruktur är en revolution för hela landet, men det finns en del utmaningar på vägen. Det handlar inte bara om att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, utan också om att landsbygden överhuvudtaget ska kunna överleva. Förutsättningarna behöver vara likvärdiga, annars riskerar vi att skapa oss ett digitalt utanförskap, säger Fredrik Stark.

 

Landsbygden kopplas upp – vad händer?

Del två av diskussionen bestod av en nuläges- och framtidsspaning, med allt från e-hälsa och jordbruk till vattenbruk och besöksnäring. Nya affärsmodeller skapas när data blir mer värdefullt än själva produkterna – men vem har egentligen rätt att äga all data?

Mötet avslutades med inspiration till hur digital teknik kan skapa förståelse och nya affärsvägar. Ett bra exempel på det är REKO som är en direkthandel av livsmedel mellan producent och konsument med Facebook som plattform. Ett annat exempel är blockkedjeteknik som kan komma att öppna upp helt nya möjligheter inom bland annat livsmedelsbranschen. Genom blockkedja kan vi säkerställa ursprung, spåra samt kontrollera maten vi äter. Det var en försmak av vad som kommer presenteras av bland annat Vreta Kluster i Almedalen den 4 juli under seminariet ”Håll koll på vad du äter med blockchain-teknik”. Sist men inte minst lyftes ett innovativt bolag från Linköping, Energifabriken. Företaget utvecklar en applikation som gör det enklare att tanka förnybara bränslen på glesbygden, och har nu en pilotanläggning på Vreta Kluster.

– Vi har många spännande projekt och företag i Östergötland inom livsmedelsbranschen och gröna näringar, och det känns lovande för framtiden att digitaliseringsfrågan för landsbygden tas på allvar, avslutar Fredrik Stark.

Läs Regeringskansliets pressmeddelande här!
Läs mer om blockchain i Almedalen här!

CyberChimps