Mobiltäckning på landet – ett verkligt problem!

produktbilder

Bilden visar hållare som förbättrar täckningen på 3G-modem från www.battremobiltbreband.se

 

I flera medier har det den senaste veckan diskuterats landsbygdens behov av bättre mobiltäckning. Problemet är att stora delar av t.ex Norrland och andra glesbygdsområden har dålig mobiltäckning.

Sett från operatörernas sida, så ser man inte att det är ekonomiskt försvarbart att sätta upp basstationer om det inte finns tillräckligt många användare i det tilltänkta täckningsområdet. För den enskilde användaren eller företagaren, kan mobiltäckning däremot vara skillnaden mellan att göra affärer eller inte. Därför är det viktigt att även i glesbygd hitta metoder för att skapa bättre mobiltäckning.

Lantbruksit.se jobbar bland annat med att hjälpa dig att hitta rätt typ av tillbehör, som kan göra din mobiltäckning bättre. Det kan till exempel handla om antenner eller så kallade repeaters som förstärker signalerna från basstationen.

Du kan läsa mer om mobiltäckning och få tips på vår specialsajt www.battremobiltbredband.se, eller ringa mig på 0705 – 76 38 71 och diskutera vad du behöver hjälp med.

/Fredrik

CyberChimps