Licensfri komradio på 69MHz – Ny möjlighet till bra fältkommunikation!

69MHz

Fram till för ca 1 år sedan har kommunikationsradio i lantbruket varit hänvisat till 7 licensfria kanaler på 155MHz jaktradio, eller till att söka en egen frekvens hos PTS. Jaktradion på 155MHz har mycket bra funktion, men i jakttider kan det kan vara svårt för alla att “få plats”.

Nu finns nya möjligheter på 69MHz, för dig som funderar på att förbättra kommunikationen på gården eller maskinstationen!
Här finns 8 licensfria kanaler för mobil/bas på hög effekt och ytterligare 10 kanaler för mobil/handburet på låg effekt.

Vi säljer mobilstationer, handapparater, antenner och tillbehör för det licensfria 69MHz-bandet. Vi jobbar här med teknik från Motorola, Zodiac och Vcom. Vi hjälper också till med programmering och montering!

/Fredrik – specialist på trådlös kommunikation

CyberChimps