Bondpen – Projektavslutning på Vreta Kluster

frontpage

I torsdags samlades projektgruppen och några från användargruppen som under förra året utvärderade en digital pennteknik för sprutjournaler, för att sammanfatta projektet. Projektet kallades BondPen och gick ut på att en grupp lantbrukare skulle testa hur en digital penna, som tolkar handskrift, kunde fungera för sprutjournaler i fält. Samlingen hölls på Vreta Kluster, som är en samlingsplats för företag inom de gröna näringarna.

 

Projektet har drivits av Agro Öst, med hjälp av forskningsbidrag från Jordbruksverket. Programmering och systemtest har utförts av Santa Anna IT Research Institute AB  under ledning av Sture Hägglund. Under slutfasen av projektet var jag på Lantbruksit.se delaktig för att hjälpa till med bedömning av möjligheten att skapa en kommersiell tjänst för lantbruk.

 

Penntekniken kommer från det svenska företaget Anoto AB och bakomliggande system kommer bland annat från XMS Penvision AB.

 

Lär mer om projektet här..

CyberChimps