50 miljarder saker uppkopplade om 7 år

telia m2m

M2M Abonnemang från Telia.

 

Så kallad “maskin till maskin”- kommunikation blir allt vanligare och fler maskiner kommer att vara uppkopplade på Internet i framtiden. I lantbruket kan det t.ex handla om att övervaka en spannmålstork, tröska, pumpstation eller andra maskiner som man inte har tillgång till fysiskt.

Enligt nätupplagan av tidningen Computer Sweden, räknar Ericsson med att 50 miljarder saker ska vara uppkopplade, ha egen IP-adress (unik identitet) och kommunicera över internet inom 7 år. De pratar även om hur vardagsbestyr skulle kunna förenklas med tekniken.T.ex skulle kaffebryggaren kunna brygga kaffet på inställbara tider i kalendern, eller hanteras via en app i telefonen.

Inom lantbruket skulle fler uppkopplade apparater kunna gör att det blir lättare att samla information om hur maskiner, system och kanske också djur mår. Tänk dig själv om varje djur på gården skulle vara uppkopplad på internet och skicka mail och uppdatera Facebook hela tiden. Vilket liv det skulle bli.. 😉

Mest troligt är nog ändå att tekniken kommer att användas mer och mer inom t.ex lantbruk, logistik och industri, för att övervaka olika processer och t.ex temperaturer, positioner och maskinfunktioner.

 

Läs mer om M2M:

Telia M2M

Fältcom

Loh Electronics

 

CyberChimps